with No Comments

Tomorrow is Now

Tabăra de weekend, pentru copiii curioși și grijulii”

/////////// scroll down for English /////////


Vă invităm cu drag să luați parte la un weekend plin de cunoștințe la Carul Mare.

Să experimentăm somnul într-un cort, focuri de tabără, să învățăm multe lucruri interesante și să ne facem prieteni noi!

La Carul Mare, ne pasă foarte mult de natură și promovăm activități în aer liber și legate de natură, care sunt bazate pe îngrijirea pământului, grija pentru oameni și etica echitabilă.

Locația noastră este formată dintr-o grădină semi-sălbatică îngrădită de 5500 mp, în care lucrăm la o pădure comestibilă.

De asemenea, avem la dispoziție o sală mare de atelier/bibliotecă pentru zilele ploioase sau foarte călduroase.

O modalitate excelentă de a-i învăța pe copii este prin experiență directă.

Scopul nostru este să îi ajutăm pe copii să devină conștienți de puterea naturii ca un instrument util de încredere. Prin activitățile noastre interesante în aer liber, dorim să-i ajutăm să dezvolte observația, simțul practic, gândirea intuitivă, creativitatea și abilitățile de rezolvare a problemelor, precum și spiritul de lucru în echipă.

În tabăra noastră, ne concentrăm pe următoarele teme:

1. Cadranele solare și introducere în astronomie:


În acest atelier, copiii vor învăța despre relația dintre pământ și soare, timp și direcție, precum și istoria cadranelor solare. Vom face activități în umbră și vom crea ceasuri naturale. Dacă vremea va permite, vom folosi un telescop pentru a studia luna, planetele și galaxia noastră.

2. Introducere în permacultură, foraging și upcycling:


Aici, copiii vor învăța despre principiile permaculturii și cum să creeze o grădină naturală durabilă fără substanțe chimice. Vom face o plimbare în vale pentru a culege plante comestibile și vom învăța cum să le folosim. De asemenea, vom participa la un atelier despre upcycling și cum să creăm mai puține deșeuri prin transformarea și reutilizarea lucrurilor zilnice.


More details:

 • În ceea ce privește masa, vom pregăti mesele cu multă dragoste și grijă, utilizând produse proaspete de sezon provenite din surse locale.
 • Taberele noastre vor fi desfășurate în limbile engleză și română.
 • Iar ambii noștri instructori au o vastă experiență în lucrul cu copiii și tinerii în domeniile lor de activitate, inclusiv sport, artă, dezvoltare personală și pedagogie.

Vă prezentăm formatorii noștri:

Coralie de Gonzaga, un artist vizual francez născut în 1981, cu experiență în predarea artei și limbilor străine copiilor, care a lucrat în Finlanda și Austria înainte de a se muta în România; și Silviu Naicu, un regizor român în vârstă de 44 de ani, cu experiență în predarea sporturilor pentru copii, cum ar fi schiul și ciclismul.

 • Pentru noi, este foarte important să acordăm fiecăruia dintre copii timpul și atenția necesare pentru a-i ajuta să învețe și să experimenteze.
  Deci acceptăm doar grupuri mici de maximum 10 participanți, cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani.

Locaţia: Carul Mare Camps, Sarata, Județ Sibiu.

Camp I: 30 iunie-1-2 iulie 2023: 10 locuri

Camp II: 4-5-6 august 2023: 10 locuri

Vineri de la ora 15 până duminică la ora 17

(Transportul se face individual)

Pret Tabara: 680 lei

—> Înscrierea se face pe mailul hello@carulmare.ro specificand :

– Camp I sau Camp II

– Numele al copilului + Data lui de nastere

– Numele unuia dintre părinți/tutor

– Numărul de telefon al unuia dintre părinți/tutor (sau al mai multor persoane de contactat)

– CNP și adresa al unuia dintre părinți/tutor

– Adrese de mail pe care putem comunica

– Informații medicale și informații special despre copil dupa caz (dacă copilul are afectiuni, alergii, tratamente, accidentari recente, etc…)

Formalitățile de înscriere cuprind urmatorii pasi:

1. Trimiterea formularului de înscriere prin email pe adresa: hello@carulmare.ro

2. Odată ce ne-ați trimis datele dumneavoastră, vă vom iniția și vă vom trimite o factură.

3. Confirmarea înscrierii (comunicata pe email) implica achitarea taxei de participare.


GENERAL RULES & Serious Infos

 • Carul Mare restitue 50% din plată în cazul în care se renunță cu 7 sau mai multe zile calendaristice înainte de a începe tabăra. Nu se restituie taxa de participare la activități, dacă participantul se retrage cu mai puțin de 7 zile (inclusive) înainte de ziua de începere a activității la care participantul a fost înscris.
 •  Indiferent de cauze, dacă părintele scoate copilul din tabără, nu se restituie banii.
 • În caz de neprezentare în tabără, nu se recupereaza suma achitata.
 • Fiecare tabără are o trusa profesionala de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa noastra. Dacă sunt situații mai grave se apelează la un medic. Sau copilul va fi adus la spitalul din Avrig.
 • Copiii sunt cazați în corturi, separați pe gen.
 • Apa de băut va proveni din apă îmbuteliată.
 • Pe perioada taberei cei 10 copii sunt supravegheați și instruiți de 2 instructori, și 1 îngrijitor.
 • Transportul copiilor pana la locația taberei este în responsabilitatea părinților sau a tutorelui legal.

Multumesc mult pentru incredere si va asteptam cu drag! Thank you & Merci!

Echipa Carul Mare


We want to invite you to an exciting weekend of exploration and discovery!

Tomorrow is Now / Weekend Camps for curious and caring children

Let’s experience sleeping in a tent, bonfires, learn many interesting things, and make new friends!

At Carul Mare, we believe that everything is interconnected with nature. Our aim is to encourage outdoor and nature-based activities that promote sustainable and ethical practices for the earth and its inhabitants.

Our site is a 5500 sq m fenced semi-wild garden with an edible forest where we are working diligently to create a natural environment. We also have a spacious workshop/library room for those rainy and hot days.

What better way to learn than by experiencing it for yourself?

Our two main workshops for this theme camp are:

 1. Sundials and Introduction to Astronomy:

A fantastic opportunity to study the relationship between the Earth and the sun. Children will learn how to keep track of time using shadow activities and create natural clocks. We will introduce the concepts of time, and direction, as well as the history behind sundials: early human attempts to keep time. If the weather permits, under the vast and beautiful night sky, children will use a telescope to study the moon, differentiate the planets and reflect on the vastness of our galaxy!

2. Introduction to permaculture, foraging, and upcycling:

The principles of permaculture include observing and interacting with nature, using and valuing renewable resources and services, and integration instead of segregation. By teaching these principles to children, we can help them develop a deep understanding of the interconnectedness of all things and cultivate a sense of responsibility and care for the environment.

We will teach children how to create a sustainable natural garden using local resources and without chemicals, as well as the importance of composting.
Then we will take a stroll down the valley to gather some basic, easily recognizable edible plants and learn how to use them. Children will also participate in an upcycling workshop, teaching them how to create less waste by transforming and reusing everyday items.

Our goal is to make children aware of the power of nature as a useful and reliable tool. We want to help them develop observation skills through nature, hands-on and intuitive thinking, creativity, problem-solving, and teamwork, through exciting outdoor activities that are engaging and stimulating.


More Details:

 • The meals will be prepared with love and care using fresh, seasonal products sourced from local providers.
 • The camps will be conducted in both English and Romanian languages.
  Both instructors have rich experience in working with children and young people in various fields

of activity, including sports, art, personal development, and pedagogy.

Meet the Trainers:
Coralie de Gonzaga is a French visual artist born in 1981. She has worked in Finland and Austria before moving to Romania and has experience teaching art and languages to children. Silviu Naicu, a 44-year-old Romanian, is a director and has experience teaching sports such as skiing and cycling to children.

 • We accept children aged 7 to 12 years old, in small groups of no more than 10. This is important to us because it allows us to provide each child with the time and attention they need to learn and experience.

Location: Carul Mare Camps, Sarata, Sibiu County.

Camp I: June 30 – July 1 – 2, 2023: 10 places

Camp II: 4-5-6 August 2023: 10 places

Friday from 3 p.m. to Sunday at 5 p.m. (Transport is done individually)

Camp price: 680 lei

Registration is done via email hello@carulmare.ro specifying:

– Camp I or Camp II

– The full name of the child

– His/her date of birth

– Names of parents/guardian

– Parents/guardian phone number

– CNP and address of one of the parents

– Email addresses where we can communicate

– Medical information and special information about the child as the case may be (if the child has ailments, allergies, treatments, recent injuries, etc…)

The registration formalities include the following steps:
1. Sending the registration form by email to: hello@carulmare.ro
2. Once you have sent us your details, we will initiate and send you an invoice.
3. Confirmation of registration (communicated by email) implies payment of the participation fee.


GENERAL RULES & Serious Info

 • Carul Mare refunds 50% of the payment in case of cancellation 7 or more calendar days before the start of the camp. The activity participation fee is not refunded if the participant withdraws less than 7 days (inclusive) before the start day of the activity for which the participant was registered.
 • Regardless of the reasons, if the parent removes the child from the camp, the money is not returned.
 • In case of non-appearance in the camp, the amount paid is not recovered.
 • Each camp has a professional first aid kit that covers situations that may arise and can be managed by our team. If there are more serious situations, consult a doctor. Or the child will be brought to the hospital in Avrig.
 • The children are accommodated in tents, separated by gender.
 • Drinking water will come from bottled water.
 • During the camp, the 10 children are supervised and trained by 2 instructors and 1 caretaker.
 • Transporting children to the camp location is the responsibility of the parents or legal guardians.

Thank you very much for your trust and we look forward to seeing you! Thank you & Merci!

The Carul Mare Team